Ekovýchovná konference ČR/SRN

23.1.2012

Ekovýchovná konference ČR/SRNPřesunuto na jarní termín: 27.04.2012. Součástí česko-německé konference, kterou AREA viva pořádá ve spolupráci s Krušnohorským občanským sdružením NATURA MIRIQUIDICA e.V., bude i praktická ukázka biostatku, který během školního roku slouží jako zázemí environmentálně osvětových programů pro školy nejen z regionu. Přijeďte se také inspirovat zkušenostmi od nás i z Německa do romantického zámeckého areálu.

Česko-německá regionální konference

 

Jaký přínos má environmentální výchova pro ekologického zemědělství a opačně?

 

 

Termín: 27.04.2012, 10:00-17:00

 

Místo: Ekologická farma „biostatek“ a "enviroučebna v zámeckém areálu", Valeč, 364 55, Karlovarský kraj

 

K tématu konference

 

Klimatické pásmo Krušných hor je ze zemědělsko-produkčního pohledu hraniční lokalitou. Potenciál zde proto skýtají kritéria ekologického zemědělství. Na jednu stranu by ekozemědělství mohlo přinést pozitivní hospodářský aspekt v jinak oslabeném regionu Krušných hor, na straně druhé je těžké jej zaintegrovat do obzvlášť citlivých horských ekosystémů .

 

Existuje mnoho předsudků bránících rozšíření hlubších principů ekologického hospodaření a to na obou stranách hranice. Zde může právě environmentální výchova přinést významný posun. Zakomponováním témat ekologického zemědělství se může environmentální výchova zapojit do regionálních hodnotových řetězců a stát se součástí udržitelného rozvoje. Témata jako “Zdravé stravování” či “Pohoda zvířat” jsou na ekofarmách plasticky demonstrovaná.

 

Regionální konference by měla přispět k tvorbě regionálního rozvoje na obou stranách hranic s pomocí environmentální výchovy. K tomu chceme přispět vzájemným sdílením zkušeností v alternativním zemědělství a iniciací spolupráce mezi aktéry z obou zemí.

 

PROGRAM:

 

  9:30 Příjezd do Valče

 

 10:00 Zahájení (Katrin Weiner, LaNU)

 

 10:30 Prohlídka farmy (Vojtěch Veselý, AREA viva)

 

 11:00 Perspektivy environmentální výchovy v ekozemědělství (Lenka Veselá, AREA viva)

 

 12:00 Oběd

 

13:00 Ekologické zemědělství v Sasku – význam pedagogů environmentální výchovy coby nositeli etického přístupu v celospolečenských tématech (ekozemědělec Egbert Köhler, Pfaffroda)

 

 14:00 Diskuse a závěr

 

Parkoviště ve Valči najdete před horním kostelem u vstupu do zámeckého parku.

Místo srazu je v „enviroučebně“ ve správní budově zámku.

 

!!Přihláška ke stažení!!

 

Akce je podpořena EU v rámci programu Cíl 3 podporující přeshraniční Česko – Saskou spolupráci.

Autor: Lenka Veselá   |   Sekce: AKCE   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Související články


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022

AREA viva - sdružení pro ekologii a zemědělství - Valeč č.p.7, 364 55, Czech republic