Můžeme měnit svět kolem sebe

15.2.2012

Můžeme měnit svět kolem sebeMůŽeMe! je vzdělávací projekt pořádaný Českou národní agenturou Mládež, který se snaží posílit schopnost mladých lidí aktivně spoluutvářet svět kolem sebe a zapojovat se do témat, která je zajímají či pálí ve veřejném dění. Projekt přivádí dohromady dobrovolníky, kteří chtějí prosadit své originální nápady na to, jak pozitivně změnit konkrétní oblasti veřejného života.

 • Zajímá tě dění kolem tebe?
 • Máš nápad na to, jak by svět kolem tebe mohl fungovat líp, ale tvůj názor je málo slyšet?
 • Chceš něco změnit ve veřejném životě, ale nevíš, jak na to nebo s kým?
 • Chceš se naučit lépe využívat nová média ve prospěch dobré věci?


MůŽeMe! nabízí příležitost 20 – 25 dobrovolníkům ve věku 15 – 30 let přijít s nápady na změny v různých oblastech veřejného života a s podporou České národní agentury Mládež je zrealizovat. Konkrétní projekty účastníků mohou být zaměřeny na kulturu, ochranu životního prostředí, lidská práva/multikulturní prostředí, volný čas a zdravý životní styl, sociální oblast, případně jinou důležitou oblast veřejného života. Prostředkem jim k tomu může být i tzv. strukturovaný dialog, v rámci kterého mohou své nápady diskutovat se zástupci politiků a samospráv, a získat tak podporu pro svoji iniciativu nebo podíl na rozhodovacích procesech ve svém okolí. Výstupy projektu mohou být např. veřejné diskuze, informační akce nebo semináře, výměny dobrých zkušeností, setkání s politiky a zastupiteli a jiné.

MůŽeMe! poběží od konce března 2012 do jara 2013 v následujících zemích: České Republice, Belgii, Litvě a Maďarsku.
 

Co nabízíme účastníkům projektu?

 •     Příležitost podílet se na unikátním projektu
 •     Zajímavé diskuze s experty a partnery projektu
 •     Motivaci a podporu při přípravě a realizaci vlastních projektů
 •     Finanční podporu z programu Mládež v akci
 •     Možnost zúčastnit se mezinárodního školení v zahraničí
 •     Výměnu zkušeností s dobrovolníky z dalších evropských zemí

MůŽeMe! je série 3 víkendových vzdělávacích akcí, během kterých se naučíš:

 •     komunikovat své názory na veřejnou politiku a navrhovat nápady na její změnu;
 •     plánovat a vést vlastní projekt;
 •     získat finanční podporu z programu Mládež v akci;
 •     pracovat s novými médii.


Snažíme se propojit lidi, kteří jsou motivováni pozitivně měnit společenské prostředí kolem sebe. Tvoje dosavadní zkušeností ani tvoje profese nejsou to jediné, co je pro nás směrodatné. Pokud máš chuť navázat nové kontakty a rozvíjet či prohlubovat spolupráci mezi mladými lidmi a lidmi s rozhodovací pravomocí, budeme velmi potěšeni, když se do projektu přihlásíš.
 

Máš chuť se zapojit? Pak prosím vyplň připojenou přihlášku. Přihlásit se můžeš do 26. 2. 2012!

Máš stále otázky? Kontaktuj Lenku Polcerovou, tel: 221 850 940, email: lenkap@mladezvakci.cz

Dotazy můžeš pokládat i na facebookovské stránce, kde zároveň máš možnost sledovat průběh aktivity a veškeré novinky! :)

Důležité termíny:


Počítej, prosím s tím, že pokud se do projektu zapojíš, budeme od tebe očekávat účast na třech víkendových setkáních. Jejich účelem bude: rozvoj znalostí o rozhodovacích procesech (na místní, národní a evropské úrovni), práce na vlastních projektech a rozvoj mediálních dovedností. Na setkání pozveme několik expertů a veřejných zástupců, což skupině umožní diskutovat klíčová témata související s účastí mladých lidí na veřejném životě a také získat podporu pro jejich projekty.
 

1. setkání: 29. - 31. března

2. setkání: 4. – 6. května

3. setkání: 28. – 30. září

Prezentace projektů během Evropského týdne mládeže: předběžně 1 den v listopadu

Slavnostní ukončení projektu: Jaro 2013


Několik zapojených dobrovolníků bude mít možnost se zúčastnit mezinárodního semináře, jehož předběžný termín je červen 2012. Podrobnosti upřesníme později.

Účast na tomto projektu obnáší zajímavou a někdy možná i náročnou práci, v předpokládaném rozsahu přibližně 200h svého času. Vaše výsledky však určitě vynahradí všechnu vynaloženou energii. Výdaje spojené s účastí na projektu (ubytování, strava) budou placené Českou národní agenturou; účastníci si sami platí pouze cestovné na víkendové akce.

 

Autor: Lenka Veselá   |   Sekce: AKTIVITY   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Související články


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022

AREA viva - sdružení pro ekologii a zemědělství - Valeč č.p.7, 364 55, Czech republic