WWOOF se stal tematem pro bakalářku

6.9.2013

WWOOF se stal tematem pro bakalářkuBc. Anna Neumannová provedla kvantitativní průzkum mezi WWOOFery, kteří přijeli do česka v minulých měsících až letech na výpomoc ekofarmářům. Resumé o její práci začíná následujícím odstavcem: Závěr svého bakalářského studia na fakultě tělesné kultury v Olomouci jsem věnovala výzkumu motivace v dobrovolnickém cestovním ruchu. Šlo o motivaci dobrovolníků organizace WWOOF, která je rozšířena po celém světě a zprostředkovává pobyt s dobrovolnou výpomocí na ekofarmách. Já jsem se zaměřila na WWOOFing v České republice

Výzkum jsem provedla kvantitativním dotazníkem, který jsem rozeslala dobrovolníkům české pobočky WWOOF. Mezi dobrovolníky patří i dobrovolníci z různých zemí světa, proto jsem měla dotazník ve dvou verzích a to v českém a anglickém jazyce. Dotazník jsem formovala tak, abych pomocí něho získala informace týkající se motivace dobrovolníků pro WWOOFing a také motivace proto se zaregistrovat jako WWOOFer v České republice (ve většině zemí je nutné se zaregistrovat jednotlivě -do každé země zvlášť). Z mého šetření vyplývá, že se motivy pro WWOOFing nijak neliší od motivů pro dobrovolnický cestovní ruch. Těmito motivy jsou: cestování, vzdělávání se, poznávání nových lidí, odpočinek od běžného života, poznávání alternativního životního stylu, aktivní dovolená, být nápomocný, podpora dobré věci a poznání regionu.

Při vyhodnocování dotazníku, jsem měla pocit, že altruistické motivy – být někde nápomocný, bez ohledu na svůj prospěch – se pomalu vytrácí. Myšlenka jet na nějaké místo a tam pomoc, s čím bude třeba, byla hlavním důvodem vzniku dobrovolnického cestovního ruchu a tedy i hlavním motivem pro tuto formu cestovního ruchu. V dnešní době převažuje spíše vidina levného cestování, poznání místní kultury ve své ničím nepřikrášlené formě a získání nových dovedností a zkušeností. Na těchto motivech nic špatného není, ba naopak tyto motivy zvyšují popularitu dobrovolnického cestovního ruchu, tedy více lidí cestuje tímto způsobem a více lidí pomáhá, kde je třeba.

Důsledkem změny motivů u dobrovolníků je například to, že lidé co nabízejí ubytování a jídlo výměnou za pomoc na své farmě, se musejí snažit, co nejvíce zatraktivnit nabízenou práci, aby přilákali co nejvíce dobrovolníků právě na své farmy. Dobrovolníci mezi tři nejdůležitější faktory při výběru farmy uvedli tyto, jaká zvířata se na farmě chovají a co se na farmě pěstuje, dále pak způsob hospodaření na farmě a druh nabízené práce. Farmář tedy musí věnovat čas tomu, aby jeho farma byla, co nejvíce atraktivní a zda má co nabídnout dobrovolníkovi. Částečně se farmář stává obchodníkem nabízející zboží, které bude lepší než má jeho konkurent a dobrovolník se stává zákazníkem, který si může vybrat, kde se mu bude nejvíce líbit trávit svůj volný čas (tedy ne kde bude nejužitečnější). To zdali je tento trend změna k větší či k horší užitečnosti dobrovolnického cestovního ruchu a zda se farmářům vyplatí být jeho součástí, je spíše otázka na farmáře.

My dobrovolníci se můžeme nad sebou samými a nad svými motivy zamyslet a odpovědět si na následující otázky. Jsem na farmě opravdu co k čemu? Je za mnou na farmě vidět kus práce? Pokud na tyto dvě otázky je naše odpověď „ano“ pak ať jsou naše motivy jakékoliv, prosím zůstaňme nadále dobrovolníky. Jsme důležitou součástí této organizace. Neboť jak praví rčení, u kterého netuším, kdo je jeho autorem: „Dobrovolníci nejsou placeni – ne proto, že jsou bezcenní, ale proto, že jsou k nezaplacení“.

V případě zájmu o kompletní výsledky z mé práce přikládám plnou verzi své bakalářské práce ke stažení. Přeji skvělé a užitečné zážitky při WWOOFingu.

Kontakt na Annu: neumannova.anna@seznam.cz

Nakonec přikládáme bakalářku celou, posťte se do četby, milí zájemci.

Autor: Vojtěch Veselý   |   Sekce: AKTIVITY   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Související články


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022

AREA viva - sdružení pro ekologii a zemědělství - Valeč č.p.7, 364 55, Czech republic