SDRUŽENÍ

AREAviva, z.s. - Sdružení pro ekologii a zemědělství

Organizace AREA viva byla založena v roce 2001 za účelem podpory trvale udržitelných forem zemědělství, rozvoje venkova a propagace ekologického zemědělství v České republice. Od roku 2002 je členem mezinárodního systému výměny dobrovolníků na ekologických farmách WWOOF (World Wide Opportunities on Organic Farms) se sídlem ve Velké Británii.

Od roku 2002 organizace začala aktivně působit také v oblasti environmentální výchovy a to především prostřednictvím exkurzí pro základní školy na ekofarmu v blízkosti Prahy s ekologickým výukovým programem "Víme, co jíme". Tyto aktivity se od roku 2009 přesouvají spolu se změnou sídla sdružení do západních Čech.

Sdružení je právnickou osobou podle NOZ a jeho formou je zapsaný spolek.

Kopletní stanovy zde, citace kolem účelu spolku zde:

Stanovy spolku:

Čl. III - Hlavní činnost spolku

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v Čl. II., coby společného zájmu jeho členů. Tento

účel je naplňován zejména prostřednictvím:

a) pořádání vzdělávacích a výukových programů pro děti, mládež a pracovníky s mládeží,

b) organizace exkurzí a pobytů na ekologické farmy pro děti, mládež a širokou veřejnost,

c) vydávání letáků a publikací, provoz internetových prezentací,

d) organizování kampaní a osvětových akcí,

e) podpory dobrovolnictví na ekologických farmách,

f) spolupráce se zahraničními organizacemi podobného zaměření,

g) podpory utváření občanské společnosti sbližováním města a venkova,

h) poskytování poradenského servisu týkajícího se ekologického zemědělství,

i) vzdělávání široké veřejnosti na téma ekologické zemědělství, ekologie a venkov.

 

Vedlejší činností spolku může být hospodářská činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, která směřuje k podpoře hlavní činnosti spolku.


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021

AREA viva - sdružení pro ekologii a zemědělství - Valeč č.p.7, 364 55, Czech republic