SOCIÁLNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ

Od dob, kdy Google po zadání hesla sociální zemědělství vyhledal jen AREAvivu, se leccos posunulo směrem dopředu. Začalo to AREAvivou a jejím partnerstvím v projektu MAiE, v současnosti existuje k sociálnímu zemědělství Pracovní komise sociálního zemědělství na MZe, byl napsán první český text, který popisuje, co si pod soc. zem. představit, v PRV může zemědělec, který zaměstnává lidi ze sociálně a zdravotně znevýhodněných skupin obyvatel, připsat několik bodů a existuje nízkoúročený úvěr na investice a provoz sociální farmy od PGRLF, a.s. Sociálnímu zemědělství budou brzy spuštěny samostatné webovky, kde bude možné dohledat některé další informace s mapkou, kde se která farma, která se soc. zem. věnuje v ČR nalézá. 


Co si tedy pod sociálním zemědělstvím představit? Takové hlavní vymezení o něm říká toto: 


Sociální zemědělství je definováno jako souhrn činností využívajících zemědělské zdroje, rostlinné i živočišné, za účelem tvorby adekvátního prostředí pro různě zdravotně nebo sociálně znevýhodněné osoby a širokou veřejnost s cílem poskytovat jim možnost pracovního uplatnění, napomáhat jejich integraci do společnosti, nebo prostřednictvím vzdělávání a volnočasových aktivit přispívat k jejich vztahu k venkovu a přírodě. V tomto smyslu se jedná o to, aby byly v rámci zemědělského podniku nebo zemědělských činností vytvořeny podmínky, jež umožní zapojení osob se specifickými potřebami do běžných zemědělských činností s cílem zajistit jejich rozvoj a podporu a zlepšit jejich blahobyt.


Zkrátka se jedná o integrační zaměstnávání / sociální služby, terapii a rehabilitaci / vzdělávací aktivity na venkovských farmách, s cílem větší integrace zdravotně či sociálně znevýhodněných lidí do společnosti. To se dá poměrně flexibilně modulovat a přetvářet, často to vychází z dostupných podpor, zkušeností a chuti farmáře. V posledku jde o vytváření nových možností lidem žijícím na venkově, kde je různých služeb méně než ve městech. Navíc k zemědělským hospodářstvím vždy patřilo, že na nich pobývali lidé vyžadující určitou míru podpory, akorát se tato přirozená integrace rozbila silovými zásahy státu do zemědělství, vytvořením sociálních kategorií a ústavů sociální péče, přibylo byrokratizace, administrativy, pravidel, takže sociální zemědělství by tuto odvěkou praxi rádo znovuobnovilo. V ČR existuje na 20 farem, které se ke konceptu hlásí, rozvíjí jej, nebo zjistily, že jej již léta naplňují. A snad jich bude utěšeně přibývat. 


 

(17.8.2017)

Salon SocInGr na Zemi živitelce - o přívětivosti evropského venkova

Salon SocInGr na Zemi živitelce - o přívětivosti evropského venkova
Země živitelka představuje krásu a budí dojem, že venkov rozkvétá. Salon SocInGr tento pohled lehce zproblematizuje a ukáže, že existují i tíživá témata. Po představení tří komunikovaných oblastí se rozptýlíme ke kulatým stolům se SocInGr občerstvením. Každý stůl bude mít své téma a stanoveného odborníka. Některé stoly budou česky, jiné anglicky a možná i maďarsky či polsky, poněvadž Salon ze svého fondu podpořil Visegrad. Krátké SocInGr filmy o inkluzi na venkové budou česky nebo s titulky. více

Autor: Vojtěch Veselý   |   Sekce: SOCIÁLNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ

(25.4.2017)

EKOcamp DOUPOV ve Valči

EKOcamp DOUPOV ve Valči
Sem chci napsat, o čem ten náš ekocamp je, ale zatí jsem to nestihl. více

Autor: Vojtěch Veselý   |   Sekce: SOCIÁLNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ

(15.2.2017)

Social integration in green

Social integration in green
Předbíháme harmonogram. Projekt Visegrádské čtyřky na sdílení zkušeností a potřeb malých sociálních farmářů v České Republice, Maďarsku, Polsku a na Slovensku ještě ani nezačal a už o něm píšeme. Mnoho setkání a animovaného síťování na polích sociálního zemědělství, tvorba diseminačních pomůcek a komunikační platformy, zazáříme na Zemi živitelce i v maďarském Bercelu... to jsou hlavní výstupy slibované pro rok 2016. více

Autor: Vojtěch Veselý   |   Sekce: SOCIÁLNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ

(1.2.2017)

Akreditovaný ÚVOD DO SOCIÁLNÍHO ZEMĚDĚLSTVÍ

Akreditovaný ÚVOD DO SOCIÁLNÍHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Lektoři: Mgr. Bc. Eliška Hudcová, Mgr. Vojtěch Veselý Časová dotace: 24 hodin Počet účastníků: 16 Cena: 2 900 Kč Akreditace: MPSV, číslo akreditace 2014/0527-PC/PP Termín: 10. – 12. 3. 2017V sociálním zemědělství se setkáváme s tématy jako např.: sociální a solidární ekonomika, multifunkční a postproduktivní zemědělství, sociální exkluze a sociální integrace, ale také jídlo v souvislostech a společenská odpovědnost, rozvoj komunit, rozvoj venkova a především postavení sociálního pracovníka a sociální práce v nich. více

Autor: Vojtěch Veselý   |   Sekce: SOCIÁLNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ

(1.4.2016)

Kurz: ÚVOD DO SOCIÁLNÍHO ZEMĚDĚLSTVÍ, 22.-24.4.2016 na Jaboku v Praze

Kurz: ÚVOD DO SOCIÁLNÍHO ZEMĚDĚLSTVÍ, 22.-24.4.2016 na Jaboku v Praze
Cílem kurzu je seznámit jeho účastníky s konceptem sociálního zemědělství, terapeutickými a integračními přístupy v zemědělství z pohledu sociální i zemědělské práce. Účastníci budou mít příležitost poznat komplexně tuto oblast v teoretické rovině i na základě praktických exkurzí. Cílem kurzu je také navnadit k dalšímu studiu a rozvoji oblasti a především k aplikaci konceptu do praxe. více

Autor: Vojtěch Veselý   |   Sekce: SOCIÁLNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ

(30.3.2016)

Inovativní způsob jak pomáhat lidem v zemědělských či odlehlých oblastech

Inovativní způsob jak pomáhat lidem v zemědělských či odlehlých oblastech
Partneři projektu “Entrepreneurship and Community cooperatives (EntCoM)” (Podnikání a komunitní spolupráce) pracují společně na speciálním školícím programu, určeném pro vzdělávání takzvaných CCFs “Community Cooperative Facilitators“ - tedy facilitátorů – zprostředkovatelů či pomocníků komunitní spolupráce. Tito komunitní “facilitátoři” pak budou schopni podpořit občany a komunity v zemědělských či odlehlých oblastech v sebeorganizování a sdružování se do kooperativ s cílem vyřešit problémy a překážky na místní úrovni, které lokální poskytovatelé služeb nemohou zvládnout. více

Autor: Eliška Hudcová   |   Sekce: SOCIÁLNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ

(14.1.2016)

EntCom (Entrepreneurship and Community Cooperatives) „Podnikání a komunitní spolupráce“

EntCom (Entrepreneurship and Community Cooperatives) „Podnikání a komunitní spolupráce“
Projekt pěti zemí EU na vyškolení pomocníků-zprostředkovatelů komunitní spolupráce ve venkovských a odlehlých oblastech a zpracování školícího programu pro nové pomocníky komunitní spolupráce. Věta bez přísudku, nevadí, hlavně, že obsah indikuje záměr zprávy. Zároveň tím vzniká o něco silnější impulz přečíst si, co dál. Tak dál... více

Autor: Vojtěch Veselý   |   Sekce: SOCIÁLNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ

(30.11.2015)

Sociální zemědělství má za sebou veřejné projednání na ministerské půdě

Sociální zemědělství má za sebou veřejné projednání na ministerské půdě
Když Marian Jurečka přebíral ministerskou roli, koncept neznal. Když poslední listopadový den roku 2015 vítal účastníky konference na pražském Tišnově, nesmírně si Sociální zemědělství pochvaloval. Rovnou vyzval k nacházení hlubší provázanosti s ostatními obory s tím, že zemědělství má potenciál pro synergický přístup s oblastí zaměstnanosti a sociálních věcí. „Vedle bodového zvýhodnění žadatelů, úvěrů od PRGLF a osvěty je třeba zemědělcům nabízet systémové nástroje. Přeji si rozvoj oblasti a děkuji těm, kdo se jí věnují.“ Potlesk. Eliška Hudcová nadále aktivně reprezentuje AREA viva, z.s. na poli Sociálního zemědělství. více

Autor: Vojtěch Veselý   |   Sekce: SOCIÁLNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ

(8.10.2015)

Podíleli jsme se na MZE brožuře Sociální zemědělství

Podíleli jsme se na MZE brožuře Sociální zemědělství
Dokument zpracovaný v rámci Pracovní komise sociálního zemědělství při Ministerstvu zemědělství má za sebou kolektiv autorů. Mgr. Eliška Hudcová je jeho členkou a zároveň členkou naší AREA viváckou. Má agendu SoZem na starosti a aktuálně má přehled o této mezioborové disciplíně nejhlubší, nejširší a nejzasší rozhled. Ještě trochu víc o sektoru plus dokument ke stažení v ČJ i EN. více

Autor: Vojtěch Veselý   |   Sekce: SOCIÁLNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ

(23.3.2015)

Úvod do siciálního zemědělství

Úvod do siciálního zemědělství
Pod patronací VOŠ Jabok se podařilo akreditovat kurz v rámci programu celoživotního vzdělávání. První víkendový běh proběhne 17.-19. dubna 2015. Kurz sestává ze sezení v učebně i exkurzí na 3 sociálně zemědělské podniky. Absolvent ochutná téma a dokáže se rozhodnout, zda je mu téma blízké. Pokud ano, může se na nezorané pole sociálního zemědělství v česku vrhnout s výhledem těžké perspektivy. více

Autor: Eliška Hudcová   |   Sekce: SOCIÁLNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021

AREA viva - sdružení pro ekologii a zemědělství - Valeč č.p.7, 364 55, Czech republic