SOCIÁLNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ

Od dob, kdy Google po zadání hesla sociální zemědělství vyhledal jen AREAvivu, se leccos posunulo směrem dopředu. Začalo to AREAvivou a jejím partnerstvím v projektu MAiE, v současnosti existuje k sociálnímu zemědělství Pracovní komise sociálního zemědělství na MZe, byl napsán první český text, který popisuje, co si pod soc. zem. představit, v PRV může zemědělec, který zaměstnává lidi ze sociálně a zdravotně znevýhodněných skupin obyvatel, připsat několik bodů a existuje nízkoúročený úvěr na investice a provoz sociální farmy od PGRLF, a.s. Sociálnímu zemědělství budou brzy spuštěny samostatné webovky, kde bude možné dohledat některé další informace s mapkou, kde se která farma, která se soc. zem. věnuje v ČR nalézá. 


Co si tedy pod sociálním zemědělstvím představit? Takové hlavní vymezení o něm říká toto: 


Sociální zemědělství je definováno jako souhrn činností využívajících zemědělské zdroje, rostlinné i živočišné, za účelem tvorby adekvátního prostředí pro různě zdravotně nebo sociálně znevýhodněné osoby a širokou veřejnost s cílem poskytovat jim možnost pracovního uplatnění, napomáhat jejich integraci do společnosti, nebo prostřednictvím vzdělávání a volnočasových aktivit přispívat k jejich vztahu k venkovu a přírodě. V tomto smyslu se jedná o to, aby byly v rámci zemědělského podniku nebo zemědělských činností vytvořeny podmínky, jež umožní zapojení osob se specifickými potřebami do běžných zemědělských činností s cílem zajistit jejich rozvoj a podporu a zlepšit jejich blahobyt.


Zkrátka se jedná o integrační zaměstnávání / sociální služby, terapii a rehabilitaci / vzdělávací aktivity na venkovských farmách, s cílem větší integrace zdravotně či sociálně znevýhodněných lidí do společnosti. To se dá poměrně flexibilně modulovat a přetvářet, často to vychází z dostupných podpor, zkušeností a chuti farmáře. V posledku jde o vytváření nových možností lidem žijícím na venkově, kde je různých služeb méně než ve městech. Navíc k zemědělským hospodářstvím vždy patřilo, že na nich pobývali lidé vyžadující určitou míru podpory, akorát se tato přirozená integrace rozbila silovými zásahy státu do zemědělství, vytvořením sociálních kategorií a ústavů sociální péče, přibylo byrokratizace, administrativy, pravidel, takže sociální zemědělství by tuto odvěkou praxi rádo znovuobnovilo. V ČR existuje na 20 farem, které se ke konceptu hlásí, rozvíjí jej, nebo zjistily, že jej již léta naplňují. A snad jich bude utěšeně přibývat. 


 

(22.1.2015)

Kterak bylo na dobrovolnickém pobytu v Polsku

Kterak bylo na dobrovolnickém pobytu v Polsku
Senior For European Future je název projektu, do kterého jsme dosud zapojili 9 osob ve věku nad 50 let. Evropská politicko-úřednická reprezentace vyhodnotila dobrovolnický potenciál "seniorů" jako žalostně nevyžuitý ačkoli nasnadě, takže se AREA viva s Agrinaturou (PL) formou projektové žádosti nabídla, že situaci lehoulince pozmění. Máme zde sklonek realizace a poslední místo pro třítýdenní cestu do Świerże Panki. Semtam se nás kandidáti ptají, co mají čekat, podáváme tedy referenci Michaely Navrátilové, která se účastnila loňské letní mobility... více

Autor: Vojtěch Veselý   |   Sekce: SOCIÁLNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ

(28.12.2014)

Novinky v sociálním zemědělství

Novinky v sociálním zemědělství
I když člověk, který se cíleně nezajímá o sociální zemědělství, se o něm prakticky nedoví, přesto se od ukončení projektu MAiE leccos v České republice událo. Letos v únoru se sešlo v Čihovicích u Týna nad Vltavou několik zástupců neziskových organizací, farmářů, zástupců MZe, Jihočeské univerzity, univerzity v Kasselu a těch, kteří sociální zemědělství buď léta provozují, k tomuto konceptu se blíží, anebo sympatizují s myšlenkou začleňovat prostřednictvím zemědělských farem lidi na okraji společnosti zpátky do plnohodnotného života a vytvářet na farmě otevřený prostor pro setkávání a rozvoj venkova a komunity. Na tehdejším setkání se hovořilo o konceptu sociálního zemědělství a o tom, jaké jsou jeho klady a kvality, a co je třeba udělat pro jeho podporu, rozvoj a osvětu. Pak se dlouho nedělo nic... více

Autor: Eliška Hudcová   |   Sekce: SOCIÁLNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ

(28.2.2014)

Zájmové centrum pro Sociální zemědělství spuštěno

Zájmové centrum pro Sociální zemědělství spuštěno
NCC - National Cempetence Centre has been just launched, dalo by se neformální projektovou hantýrkou sdělti a všichni M.A.I.E. projektoví partneři jásaj9, že Sociální zemědělství konečně i v Česku má svou základnu, zázemí, pozici fyzického typu, GPS souřadnice pro hledající. Ačkoli AREA viva poskytuje služby na tomto poli pár posledních let, oficiálně tak činíme při příležitosti tříletého výročí Kick-off partnerského setkání - mohutného spouštěče. více

Autor: Vojtěch Veselý   |   Sekce: SOCIÁLNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ

(21.1.2014)

Aktivit na poli Sociálního zemědělství utěšeně přibývá

Aktivit na poli Sociálního zemědělství utěšeně přibývá
Těšíme se, až se Sociální zemědělství rozvine v hustou záchytnou síť, která zmalební vzhled českého venkova, umožní konzumentům dostat se k místní faremní produkci přímo a v neposlední řadě zdůstojní život různě potřebným. Pracujeme na tom, aby zemědělské prostředí těchto cílů dosáhlo spíš rychleji než pozdě. více

Autor: Vojtěch Veselý   |   Sekce: SOCIÁLNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ

(25.11.2013)

BIOHOF AGA (Thüringen - Germany): an example of good practice in social, educational and organic farming

BIOHOF AGA (Thüringen - Germany):  an example of good practice in social, educational and organic farming
In the frame of the European Food Kids project, a Grundtvig Learning Partnership between Denmark, Germany and Poland, and funded by the European Union, to promote healthy food in public canteens, Area Viva visited Biohof Aga, an social and organic farm also taking part in educational programs. více

Autor: Mélanie Bourbigot   |   Sekce: SOCIÁLNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ

(13.11.2013)

MAIE - konec úspěšné realizace velmi měkkého projektu

MAIE - konec úspěšné realizace velmi měkkého projektu
Vrátili jsme se z podzimního Lisabonu, kde od pondělka 4. do středy 6. listopadu proběhla závěrečná konference a zhodnocení M.A.I.E. projektu. První část byla interní, týkala se zástupců jednotlivých partnerských organizací. Jednalo se především o výstupech projektu, jeho evaluaci, budoucnosti, naplnění či nenaplnění, dynamice projektu, síťování a vztazích mezi zástupci jednotlivých zemí. Na interních setkáních jsem se vžila do role vnější pozorovatelky a z výpovědí účastníků tohoto posledního mezinárodního setkání jednoznačně vyplývá, že pro rozpačitých začátcích, se v třetím roce projektu strukturovaly jasné výstupy projektu. Definovalo a diferencovalo se Sociální zemědělství, multifunkční zemědělství, green care a další pojmy, což na začátku projektu rozhodně nebylo zjevné. více

Autor: Eliška Hudcová   |   Sekce: SOCIÁLNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ

(8.10.2013)

Letní škola Pilot-course: Úvod do sociálního zemědělství

Letní škola Pilot-course: Úvod do sociálního zemědělství
Ve dnech 23. - 27. září tohoto roku se v Portugalském Estorilu uskutečnila letní škola Pilot-course: Introduction to Social Farming zaměřená na Sociální zemědělství. Plynulý chod akce zajistila partnerská organizace Cercica, děkujeme. Během letní školy portugalští lektoři provedli skupinu účastníků kursem shrnujícím teorii i praxi různých oblastí Sociálního zemědělství, přičemž vlastní náplň kursu byla vedle praktických zkušeností lektorů postavena zejména na výstupech projektu M.A.I.E., který se Sociálním zemědělstvím zabývá a právě se blíží ke svému klimaxu. více

Autor: Jan Moudrý   |   Sekce: SOCIÁLNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ

(30.7.2013)

Vaclav Stanek joins Social farming and WWOOF

Vaclav Stanek joins Social farming and WWOOF
Chmelišťná is buzzing with activity on the day of our visit. When we arrive at the farm, after driving on a narrow countryside road, Václav and three teenagers are standing at the gate to welcome us at the farm. Several big and old houses are scattered around the village and in the center stands a newly restored chapel. Chmelišťná used to be inhabited by about three hundred people only a few decades ago… Now, Václav has his farm and his blacksmith workshop here and one family is living part-time in one of the big houses… více

Autor: Mélanie Bourbigot   |   Sekce: SOCIÁLNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ

(20.7.2013)

Výstupy M.A.I.E. projektu jsou na cestě

Výstupy M.A.I.E. projektu jsou na cestě
Koncem září se v místnosti jedné učebny na západě Portugalska sejde tucet posluchačů a podobný počet pozorovatelů. Jedni budou sledovat, jak se druhým věnují lektoři přednášející látku dle Kurikula studijního programu Sociální zemědělství. Dílčím cílem akce je adaptovat obsah do českých podmínek, dalším cílem je uvedení Kurikula v život. Pro splnění obou úkolů jsme navázali strategické partnerství: jedním z pozorovatelů bude Ing. Jan Moudrý, Ph.D. reprezentující Jihočeskou Univerzitu a sdružení AREA viva. více

Autor: Vojtěch Veselý   |   Sekce: SOCIÁLNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ

(26.3.2013)

M.A.I.E. - společenský význam zemědělství dějinně přečnívá nad produkcí.

M.A.I.E. - společenský význam zemědělství dějinně přečnívá nad produkcí.
Zemědělství je oblast, která obrací člověka k přírodě. Traktoristu k ornici, zootechnika k vepři. Oblastí, kde se tak děje, notně ubývá a ve svém denním provozu drtivá většina populace na přírodu a její zdroje ve své vlastní podobě nenarazí. Máme nad tím plakat? Nebo se místo toho věnovat pěstování a chovu, abychom abychom kontakt s přírodou neztratili? Odpověď dneška: ano, ale pouze bokem. Důležitější je pěstovat a chovat vztahy mezilidské. Na přírodním pozadí to jde líp. více

Autor: Vojtěch Veselý   |   Sekce: SOCIÁLNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021

AREA viva - sdružení pro ekologii a zemědělství - Valeč č.p.7, 364 55, Czech republic