SOCIÁLNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ

Od dob, kdy Google po zadání hesla sociální zemědělství vyhledal jen AREAvivu, se leccos posunulo směrem dopředu. Začalo to AREAvivou a jejím partnerstvím v projektu MAiE, v současnosti existuje k sociálnímu zemědělství Pracovní komise sociálního zemědělství na MZe, byl napsán první český text, který popisuje, co si pod soc. zem. představit, v PRV může zemědělec, který zaměstnává lidi ze sociálně a zdravotně znevýhodněných skupin obyvatel, připsat několik bodů a existuje nízkoúročený úvěr na investice a provoz sociální farmy od PGRLF, a.s. Sociálnímu zemědělství budou brzy spuštěny samostatné webovky, kde bude možné dohledat některé další informace s mapkou, kde se která farma, která se soc. zem. věnuje v ČR nalézá. 


Co si tedy pod sociálním zemědělstvím představit? Takové hlavní vymezení o něm říká toto: 


Sociální zemědělství je definováno jako souhrn činností využívajících zemědělské zdroje, rostlinné i živočišné, za účelem tvorby adekvátního prostředí pro různě zdravotně nebo sociálně znevýhodněné osoby a širokou veřejnost s cílem poskytovat jim možnost pracovního uplatnění, napomáhat jejich integraci do společnosti, nebo prostřednictvím vzdělávání a volnočasových aktivit přispívat k jejich vztahu k venkovu a přírodě. V tomto smyslu se jedná o to, aby byly v rámci zemědělského podniku nebo zemědělských činností vytvořeny podmínky, jež umožní zapojení osob se specifickými potřebami do běžných zemědělských činností s cílem zajistit jejich rozvoj a podporu a zlepšit jejich blahobyt.


Zkrátka se jedná o integrační zaměstnávání / sociální služby, terapii a rehabilitaci / vzdělávací aktivity na venkovských farmách, s cílem větší integrace zdravotně či sociálně znevýhodněných lidí do společnosti. To se dá poměrně flexibilně modulovat a přetvářet, často to vychází z dostupných podpor, zkušeností a chuti farmáře. V posledku jde o vytváření nových možností lidem žijícím na venkově, kde je různých služeb méně než ve městech. Navíc k zemědělským hospodářstvím vždy patřilo, že na nich pobývali lidé vyžadující určitou míru podpory, akorát se tato přirozená integrace rozbila silovými zásahy státu do zemědělství, vytvořením sociálních kategorií a ústavů sociální péče, přibylo byrokratizace, administrativy, pravidel, takže sociální zemědělství by tuto odvěkou praxi rádo znovuobnovilo. V ČR existuje na 20 farem, které se ke konceptu hlásí, rozvíjí jej, nebo zjistily, že jej již léta naplňují. A snad jich bude utěšeně přibývat. 


 

(11.4.2012)

M.A.I.E má leták pro sociální zemědělství

M.A.I.E má leták pro sociální zemědělství
První diseminační vlaštovka letošního roku je k mání. Máme v kanceláři bednu barevných letáků střídmého designu plných požitelných informací pro přijetí tématu za své. více

Autor: Vojtěch Veselý   |   Sekce: SOCIÁLNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ

(19.7.2011)

M.A.I.E. - projekt pro sociální zemědělství

M.A.I.E. - projekt pro sociální zemědělství
Je tomu již nějaký čas... vrátili jsme se z vykopávacího setkání pro evropský projekt zaměřený na téma Sociální zemědělství. Během tří let vznikne e-learningový modul pro zemědělsky laděné sociální pracovníky nebo naopak farmáře s pracovním přesahem do sociální sféry. Účelem projektu je vzdělat asistenty pro programy sociálního zemědělství a cílem zvýšit kvalitu života lidem ohroženým sociální exkluzí. více

Autor: Vojtěch Veselý   |   Sekce: SOCIÁLNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ

(14.6.2011)

Ekologický tábor OOAOO 2011

Ekologický tábor OOAOO 2011
3. ročník ekologického tábora pro mladé farmáře a maminky s předškolními dětmi se opět vydařil. více

Autor: Lenka Veselá   |   Sekce: SOCIÁLNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ

(18.1.2011)

Pec na chleba & spol. ve spolupráci s hafem partnerů

Pec na chleba & spol. ve spolupráci s hafem partnerů
Naši statutáři se o Velikonocích 2009 potkali se žlutickým vychovatelem Petrem Navrátilem. Dílčím výstupem spolupráce s ním a jeho partou je postavená pec na chleba. Na jejím vybodování se nakonec vyřádili i účastníci jiných akcí a neopominutelný je vklad o.s. Dope reprezentovaný Jiřím Metodem Kasslem. více

Autor: Vojtěch Veselý   |   Sekce: SOCIÁLNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ

(17.12.2010)

Učíme se na statku

Učíme se na statku
V roce 2010 se AREA viva stala členem Národní sítě EVVO. více

Autor: Lenka Navrátilová   |   Sekce: SOCIÁLNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ

(11.2.2010)

EVVO pro Karlovarský kraj

EVVO pro Karlovarský kraj
AREA viva získala v roce 2009 příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci environmentální výchovy na ekofarmách metodou zážitkové pedagogiky. Na podzim proběhl odborný seminář. více

Autor: Vojtěch Veselý   |   Sekce: SOCIÁLNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ

(11.2.2010)

TRUNPA - pochod s ovcemi - transhumance

TRUNPA - pochod s ovcemi - transhumance
Jednalo se o desetidenní akci plnou intenzívních zkušeností i krajních situací, které ve své všestrannosti prospěly všem účastníkům. Putovalo nás třicet lidí a dvacet zvířat. Prošli jsme napříč Karlovarskem: z barokního městečka Valeč až na Horní hrad. Obešli jsme polovinu vojenského prostoru Hradiště, tedy celé jižní a západní podhůří Doupovských hor. Cílem akce bylo upozornit na ubývání biodiverzity, změnu klimatu a degradaci kulturni krajiny, čemuž se kočovným pastevectvím dá předejít. AREA viva na projektu TRUNPA (Transhumant Rangeland Use and Networking of Protected Areas) spolupracovala s Výchovným ústavem Žlutice a slovenským sdružením Pospolitosť pre harmonický život. více

Autor: Vojtěch Veselý   |   Sekce: SOCIÁLNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ

(14.2.2009)

biostatek

biostatek
Farma biostatek na Doupově spolupracuje se sdružením AREA viva v rámci ekovýchovných programů s využitím principů zážitkové pedagogiky. Účastníci zejména z řad dětí se mohou seznámit s procesem výroby jablečného a hruškového moštu, pomazlit se s čerstvě ostříhanými či nahlédnout pod pokličku včelího úlu. To vše za aktivní účasti odborného pedagoga. více

Autor: Vojtěch Veselý   |   Sekce: SOCIÁLNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021

AREA viva - sdružení pro ekologii a zemědělství - Valeč č.p.7, 364 55, Czech republic