M.A.I.E. - projekt pro sociální zemědělství

19.7.2011

M.A.I.E. - projekt pro sociální zemědělstvíJe tomu již nějaký čas... vrátili jsme se z vykopávacího setkání pro evropský projekt zaměřený na téma Sociální zemědělství. Během tří let vznikne e-learningový modul pro zemědělsky laděné sociální pracovníky nebo naopak farmáře s pracovním přesahem do sociální sféry. Účelem projektu je vzdělat asistenty pro programy sociálního zemědělství a cílem zvýšit kvalitu života lidem ohroženým sociální exkluzí.

Německý partner Thüringer Ökoherz e.V. řídí projekt M.A.I.E. neboli Podpora Multifunkčního Zemědělství se snahou, aby evropské farmy nadále nesloužily pouze jako mnohdy pochybné fabriky na suroviny pro výrobu potravy, ale dostaly i další rozměr. Tento projekt operuje s termínem Sociální zemědělství.

 

Záměrem projektu je rozvinout nové mnohojazyčné kurikulum pro multifunkční zemědělství v e-learningovém formátu (80 hodin on-line / 40 hodin praktického vycviku na sociálních farmách), které vyvrcholí pilotním kurzem na mezinárodní letní škole. Dále pak rozvoj Zájmových center pro sociální zemědělství v každé zemi, jakož i nadnárodní virtuální Zájmové centrum.

Výsledkem tříleté akce bude vzdělávací nástroj a jeho úspěšní absolventi budou tak všestranní lidé, že zvládnou svůj zemědělský provoz otevřít sociálně ohroženým klientům:

- s mentálním nebo tělesným postižením,
- seniorům,
- rehabilitantům,
- vězňům,
- pokrizovým,
- pokonfliktovým,
- v odvykací kúře,
- snad i imigrantům, minoritám, dlouhodobě nezaměstnaným...

Definice cílovky vzdělávacího programu má doporučující, nikoli limitující charakter, tzn. primárně je zaměřen na farmáře, ale má prospět i sociálním pracovníkům a dalším pomáhajícím profesím s motivací aktivizovat své klienty ve faremním prostředí. Tím pádem je kurikulum mnohorozměrné a čím důkladněji jeho náplň stanovíme, tím bude použitelnější. Výzvou je evropský rozměr: totéž kurikulum má být funkční a ČR stejně jako v Portugalsku nebo Finsku.

Jsme ve fázi, kdy zjišťujeme jaká je situace v naší zemi:
- Co se na poli sociálního zemědělství již vykonalo (příklady praxe, publikace, nástroje...)?
- Kdo jsou protagonisté a jaké jsou jejich potřeby?
- Jaké jsou potřeby jejich klientů?
- Snad i něco k legislativě?

AREA viva se vnímá jako průkopnická organizace pro šíření myšlenky sociálního zemědělství v Česku. Jak jsme na tom v kontextu ostatních zemí umí přiblížit přiložený leták ke stažení.

Autor: Vojtěch Veselý   |   Sekce: SOCIÁLNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Související články


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022

AREA viva - sdružení pro ekologii a zemědělství - Valeč č.p.7, 364 55, Czech republic