TRUNPA - pochod s ovcemi - transhumance

11.2.2010

TRUNPA - pochod s ovcemi - transhumanceJednalo se o desetidenní akci plnou intenzívních zkušeností i krajních situací, které ve své všestrannosti prospěly všem účastníkům. Putovalo nás třicet lidí a dvacet zvířat. Prošli jsme napříč Karlovarskem: z barokního městečka Valeč až na Horní hrad. Obešli jsme polovinu vojenského prostoru Hradiště, tedy celé jižní a západní podhůří Doupovských hor. Cílem akce bylo upozornit na ubývání biodiverzity, změnu klimatu a degradaci kulturni krajiny, čemuž se kočovným pastevectvím dá předejít. AREA viva na projektu TRUNPA (Transhumant Rangeland Use and Networking of Protected Areas) spolupracovala s Výchovným ústavem Žlutice a slovenským sdružením Pospolitosť pre harmonický život.

Fotoilustrace z pochodu je zde.

 

Legendárních dvanáct izraelských kmenů se z Egypta do Země zaslíbené přesouvali drahných 40 let. Nikoli proto, že by cesta byla přímoúměrně dlouhá, ale že cestou pásli dle principů TRANSHUMANCE, neboli STŘÍDALI PASTVU. Když ovce kolem jejich stanů vypásly vegetaci, sebrali se a putovali dál za čerstvou pící.

 

19. - 27. června 2010, z Valče napříč Karlovarským krajem

 

CHOVANCI: CÍLOVÁ SKUPINA

zátěžového pochodu se účastnila skupina osmi klientů výchovného ústavu ve Žluticích

Jde o sociálně znevýhodněnou skupinu mladistvých chlapců ve věku 15 - 18 let se specifickými poruchami chování. Mezi ně zahrnujeme hyperaktivitu, s ní související poruchy pozornosti a soustředění, poruchy osobnosti – povětšinou syndrom méněcennosti anebo naopak přehnané nekritické sebevědomí. Patří sem i asociální chování ve formě drobných krádeží, účelového lhaní, záškoláctví, silné zneužívání vulgarismů při kontaktu s kýmkoli. Většina poruch chování souvisí s týráním, neakceptováním osobnosti, přehnanými nároky na chlapce v raném dětství ze strany rodičů anebo rodičovským asociálním chováním. Většina chlapců má za sebou kontakt s drogou zatím pouze ve fázi experimentování.

Z uvedených okolností i vyplývají zvláštní potřeby chlapců jako silná motivace, vytváření prostoru pro nadhled jako zázemí ke změně osobnostních a sociálních návyků, socializace jedince ve skupině a pod.

 

SLOVÁCI A DĚTI: ODPOVĚDNOST

stali motivem pro výměnu zkušeností a zvýšení odpovědnosti chovanců z svůj i cizí život

K Srbsko-slovenské skupině: jde o chlapce, kteří byli vysláni organizací srbských Slováků (v Srbsku je 70tisicová komunita Slováků) AERD - Association for Education and Regional Development – zaměřuje se na regionální rozvoj a etické a neformální vzdělávání směrem ke stabilitě a duševnímu zdraví. Projektu se zúčastnili 4 chlapci ze Srbska a jeden Slovák z Bratislavy.

Koňský dvorec Chmelištná kolem sebe soustředí členy jezdeckého klubu Kopýtko a poskytuje zázemí letním táborům pro děti ohrožené sociální exkluzí. Putovali s námi děti z klubu i „ghetta“. Hřebec Princ táhl část těžkého nákladu. Vznikla tak další dvě východiska pro vzájemné vztahy poutníků: uvědomělá vděčnost koňské síle i odpovědnost za menší děti.

 

BIODIVERZITA: TERAPIE STÁDEM OVCÍ

stádo patnácti ovcí dodávalo dostatek impulsů pro silnou pohybovou aktivitu chovanců

Mezi povinnosti chovanců patřilo i zajištění bezpečnosti stáda ovcí. Mobilní elektrické ohradníky s příslušenstvím, minerální liz, šrot... to vše nesli chovanci kromě osobní tábornické výbavy na zádech. Připočtěme nutnost hlídat stádo, aby se nevydalo mimo trasu, a vyjde nám kombinace fyzické zátěže s potřebou neustálé pozornosti. Ovčí doprovod plnil dílčí cíl projektu:

Snižování biodiverzity v evropské krajině je nešvar. Čím méně druhů rostlin a živočichů se v dané lokalitě vyskytuje, tím je zranitelnější. Zvyšování druhové rozmanitosti oproti tomu pomáhá krajině bránit se suchu nebo naopak přívalům deště, uchycení invazních druhů či degradující lidské činnosti.

Putování krajinou Karlovarska se stádem ovcí zafungovalo jako atraktivní promo médium problému i jako prostředek pro samotné zvýšení biodiverzity. Přežvýkavci spásají tady a trus nechají tam. Do vlny nachytají semínka místních rostlin a přetáhnou je o pár desítek kilometrů dál – v jeden moment ve své vlně ovce nese cca 10tis. semínek stovky různých druhů. Takto blahodárně narušují monolitně pojaté porosty, tak jak je známe vinou intenzivního 100% mechanizovaného zemědělství.

 

PRŮCHODNOST KRAJINY: VÝZVA

zátěžovost pochodu zajišťoval i velmi náročný terén trasy, byť vedla obdělávanou krajinou

Trasa pochodu byla volena na základě stanovených cílů: odkud kam musíme který den doputovat. Spojnice mezi cíly musela odpovídat charakteru skupiny. Vznikala náročná řešení nejen z pohledu fyzické vybavenosti účastníků, ale i orientace a úsudku. Během pochodu bylo k orientaci v krajině využíváno přístroje GPS. Každý účastník se jeden den podílel pod dohledem vedoucího na navigaci celé skupiny a měl možnost blíže si osvojit používání navigace.

Průchodnost krajiny je podmínkou pro živý venkov. My se spíše potýkali s bariérami a volili mezi chůzí skrz neprostupné porosty nebo koridory určené primárně jiným, než pěším lidem. Není tedy divu, že jsme mimo intravilány obcí takřka nepotkali živáčka. Jakmile jsme opustili pole, lesy, louky, ocitli jsme se na asfaltu v ohrožení automobilů. Ačkoli se většina řidičů i se svými spolujezdci usmívala, když nás míjela, potkávat náš průvod denně, už bychom překáželi. Do Bochova nás policie pod pohrůžkou pokuty ani nepustila: vadili bychom autům – asi jsou oprávněnější.

Paradoxem budiž to, že jsme si nevybírali bezdůvodné trasy: vždy jsme potřebovali doputovat z jednoho sídla do sousedního.

SEBEPŘEKONÁNÍ: ZÁŽITEK ZA ODMĚNU

každodenní pochod byl završen možností spolehnout se a překročit běžný limit

Horní hrad posloužil nejen jako destinace pochodu, ale i kulisa pro sportovní aktivitu: slaňování z kamenné věže. Profesionální horolezec Milan poskytnul vybavení pro bezpečné horolezecké ekvilibristiky a úplně každý účastník se přes prvotní obavy svezl z třicetimetrové výšky do prázdna pod sebou. Následovala beseda o možnostech spojení sportovního koníčka s uplatněním na otevřeném trhu s prací: projekce na téma výškových prací.


MEDIALITA

propagace je nedílnou součástí každého projektu a vede i ke zviditelnění podporovatelů

 

  • 20minut v rozhlasovém vysílání Karlovarského studia Českého rozhlasu na téma projektu, s moderátorem si povídali Ing. Lenka Navrátilová a Mgr. Vojtěch Veselý,

  • R1 Vřídlo - večerní zpravodajství 21.6. 2010

  • vlnařský workshop v areálu Hostince na Statku v Jakubově – 24. června – účastníci projektu v pozici lektorů zapojují návštěvníky do zpracování ovčí vlny,

  • beseda na Horním Hradě – 25. června – nejdříve pár outdoorových aktivit, pak beseda s horolezcem – příkladem dobré praxe. Na Horní Hrad byli pozváni i zástupci Karlovarského Kraje a novináři (článek vyšel 25.6. v Mladé Frontě)

 Cizojazyčně, leč odborněji to máme zde: http://www.trunpa.eu/

 Podpora pro akci přišla z Karlovarského kraje a evropského programu Mládež v akci a ovce jsme si půjčili z ekofarmy biostatek. Věcně nás sponzorovala společnost Zelené jablko  a oběděm ve Žluticích nás podpořila restaurace Zlaté hrábě.

 Děkujeme všem dárcům, ale hlavně všem zúčastněným mládežníkům, ovcím i doprovodu obou, že to dali a přispěli tak k nezapomenutelným zážitkům !!!

 

Autor: Vojtěch Veselý   |   Sekce: SOCIÁLNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Související články


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022

AREA viva - sdružení pro ekologii a zemědělství - Valeč č.p.7, 364 55, Czech republic