Učíme se na statku

17.12.2010

Učíme se na statkuV roce 2010 se AREA viva stala členem Národní sítě EVVO.

Národní síť EVVO je společným programem Ministerstva životního prostředí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchy administrovaný Sdružením středisek ekologické výchovy Pavučina v úzké spolupráci s Českým svazem ochránců přírody. Program vznikl v roce 1999 s cílem stabilizovat rozvoj současných a iniciovat vznik nových středisek ekologické výchovy v České republice.

 

Prostřednictvím nabídky ekologických výukových programů na farmě chceme zajistit implementaci průřezových témat do výuky. Prostředkem je stimulace pocitu odpovědnosti za stav přírodního prostředí a pozitivního vztahu ke společnosti.

 Cílem zážitkové pedagogicky na statku je pomocí bezprostředního kontaktu s živými hospodářskými zvířaty, kulturními rostlinami a zemědělskými stroji při běžném provozu ekofarmy vštípit dětem hodnotu ochrany venkovského prostředí při produkci položek denní potřeby, zejména potravin, a vést mládež k odpovědnému postoji k životnímu prostředí, zdravému stravování a životnímu stylu.www.narodnisit.cz/program.shtml

 

Metodická brožura o zážitkové pedagogice na farmách ke stažení ve formátu .pdf

Obecně platí:

·         objednávky přijímáme e-mailem, telefonicky či písemně

·         po objednání uzavřeme se školou smlouvy na realizaci výukových programů

·         pokud není v anotaci uvedeno jiné vybavení, stačí, když si děti s sebou přinesou svačinu a přijdou v oděvu, který jim umožňuje volný pohyb a sezení na zemi, resp. ve sportovním oděvu a obuvi na programy v terénu

·         vybírat a objednávat je třeba bystře, neboť programy bývají velice brzy obsazeny 

Přínos se objeví v těchto oblastech:

                        Rozšíření teoretických vědomostí, jejich aplikace, osvojení praktických dovedností a klíčových kompetencí dětí:

·         k učení porovnáváním prožitých událostí a teoretického zpracování uplatňují své individuální kapacity

·         k řešení problémů samostatně pozorují zvířecí rodiny a jednotlivé procesy, nacházejí odlišné znaky, vyvozují následky různého zacházení a racionálně i intuitivně reagují

·         komunikativní prezentací osvojených schopností ústní, textovou, výtvarnou nebo jinou formou

·         sociální a personální při krmení zvířat a dojení získávají pozitivní představu o svých schopnostech, zdokonalují schopnost týmové práce

·         občanské učí se chápat, jaký význam má zemědělská činnost pro získávání potravy a údržby krajiny

·         pracovní učí se zručnosti, vytrvalosti, důslednosti, odhadu vlastních schopností.

 

Seznámení s průřezovými tématy:   

·         Environmentální výchova: ekosystémy, pastviny, zahrada, lidská sídla, základní podmínky života, lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí.

·         Multikulturní a jazyková výchova: farma spolupracuje se zahraničními dobrovolníky, se kterými děti taktéž přijdou do kontaktu a během společné práce vznikne potřeba komunikovat v cizím jazyce.

·         Globální výchova: děti se seznámí s globálními problémy souvisejícími se zemědělskou činností jako je eroze, znečištění vod a ovzduší skleníkovými plyny z velkochovů, nerovnoměrné rozdělení potravin ve světě a jejich důsledky a možnosti řešení.

·         Vzdělávání k udržitelnému rozvoji: na příkladu činnosti ekofarmáře budou děti diskutovat o ekonomických, ekologických, sociálních a demografických aspektech zemědělského hospodaření.

·         Výchova ke zdraví:  děti budou seznámeny s bezpečností práce na farmě a zdravým životním stylem, především konzumací čerstvých, chemicky neošetřených potravin.

 

 Pedagogické balíčky ke stažení: ovce, včely, sad, zahrádky, ekofarma...

Projekt na podporu žážitkové pedagogiky na ekofarmách. Základní informace, tipy pro učitele i farmáře, zkušenosti ze zahraničí, fotky,...

více na www.ucimesenastatku.wz.cz

 

Pár dojmů z jarních exkurzí zde.

Autor: Lenka Navrátilová   |   Sekce: SOCIÁLNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Související články


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023

AREA viva - sdružení pro ekologii a zemědělství - Valeč č.p.7, 364 55, Czech republic